امکان مجرم شناخته شدن صاحبخانه کبکی بخاطر کتک زدن سارق (فیلم)

مردی اهل دوروال در استان کبک که با شناسایی به موقع سارق منزلش توانست حسابی از خجالت او در بیاید ، شاید بخاطر زیاده روی در ضرب و شتم سارق مجرم شناخته شود.

اوایل صبح یکشنبه ، این مرد 26 ساله که نمیخواست نامش فاش شود ، در حال سیگار کشیدن در بالکن منزل بود که متوجه شد مردی با لباس سیاه و ماسک سعی می کند درب خودرویی را در آن طرف خیابان باز کند.

لحظاتی بعد او متوجه شد مردی در حالیکه کیف پول و گوشی موبایلش را در دست دارد ، از منزل خود او درحال خارج شدن است . او به سرعت خودش را به سارق رساند و ابتدا او را با ضربه پارو فلزی به زمین انداخت و بعد سارق را زیر مشت و لگد گرفت.

سارق دیگر در این مرحله تلاش کرد با چکش مرد را تهدید کند و دوستش را از زیر دست او نجات دهد اما با مداخله همسایه ها هر دو سارق دستگیر شده و تحویل پلیس داده شدند.

لی هفرنان یکی از همسایه ها  با اشاره به اینکه سارق کتک خورده با خود چاقو حمل می کرده ، موضوع مجرم شناخته شدن صاحبخانه را خنده دار توصیف کرد و گفت :”اگر کسی وارد خانه من شود من با هر وسیله ای که داشته باشم او را تعقیب می کنم و کسی که وارد منزل من می شود باید فکر عواقب آن راهم کرده باشد. ”

اما دادستان فیلیپ اشنایدر نظر متفاوتی دارد و می گوید :« اگر کسی وارد منزل شما شود ، شما این حق را دارید که از خود دفاع کنید ولی در عین حال حق تنبیه کردن کسی که قصد سرقت از منزل شما را داشته ، ندارید . شما باید از خودتان و اموال تان محافظت کنید ولی اگر دست به تنبیه سارق بزنید ، شاید مجرم شناخته شوید.»