امکان استفاده از سرویس«scan and go» در تعدادی از فروشگاه های وال مارت کانادا

walmart-ccan-and-go

برای مشتریان 20 فروشگاه وال مارت در سطح کانادا ، خرید از این هفته سریع تر و به مراتب ساده تر خواهد بود.

وال مارت کانادا یک سال پس از راه اندازی سرویسscan and go در آمریکا ، سرانجام تصمیم گرفت تا در برخی از فروشگاه های پرمشتری خود در شرق و غرب کشور امکان استفاده از آن را فراهم کند.

این شرکت طی اطلاعیه ای اعلام کرد مشتریان از این پس می تواننددر برخی از فروشگاه ها با استفاده از دستگاه های اسکنر پرتابل ، اجناس مورد نظرشان را در حال گردش درفروشگاه اسکن کنند.

آنها به این ترتیب کاملا بر هزینه خرید خود اشراف خواهند داشت و می توانند به هنگام خارج شدن از فروشگاه با ارائه  اسکنر پرتابل به دستگاه های self-checkout صورت حساب را پرداخته و به سرعت از فروشگاه خارج شوند و دیگر در صف های طولانی اسکن اجناس توسط صندوقدار نایستند.

این سرویس در آمریکا به مراتب ساده تر است و مشتریان با استفاده از اپلیکیشن scan and go اقدام به اسکن اجناس و پرداخت می کنند و تنها رسید را به هنگام خروج به مامورین فروشگاه ارائه می دهند.

ولی از آنجایی که همیشه کانادا در استفاده از تکنولوژی هایی از این دست عقب تر از آمریکاست ، هنوز مشخص نیست مشتریان وال مارت کانادا چه زمان امکان استفاده از اپلیکیشن را پیدا خواهند کرد.