التماس کودکان معلول ساسکتونی به سارقان برای پس گرفتن ویلچرهایشان(فیلم)

wheel

کودکان فعال در انجمن ورزشهای ویلچیری ساسکچوان از سارقان تجهیزاتشان خواستند تا ویلچرها و سایر تجهیزاتشان را به آنها برگردانند.

این آخر هفته کامیونی با بیش از 34 ویلچر و سایر تجهیزات به ارزش تقریبی 250 هزار دلار در ساسکچوان به سرقت رفت.

خرید این تجهیزات پس از سالها کمک مردمی و مدیریت برای کودکان معلول میسر شده بود .

اولیویا پروتز 8 ساله یکی از این کودکان است که مبتلا به نوعی بیماری عصبی است که عضلات او را تحت تاثیر قرار داده وگاهی مانع تعادل او می شود. تنها ورزشی که او می تواند انجام دهد ، بسکتبال روی ویلچر است ولی از شنیدن خبر سرقت وسایل به شدت منقلب شده و از سارقان خواسته تا ویلچرها را همانطور که سرقت کرده اند ، پس بدهند.

با اینکه وسایل بیمه شده بودند ، ولی انجام کاغذبازیها و خرید مجدد وسایل می تواند ماه ها به طول بیانجامد و این کودکان را از تحرک محروم کند.