افزایش 200 دلاری هزینه در ماه ، نیمی از کانادایی ها را بدهکار می کند

شرایط اقتصادی نه چندان رضایت بخش کانادا و افزایش بی رویه هزینه های اولیه زندگی در سطح کشور ، بخش عمده ای از مردم را در شرایط دشواری قرار داده به طوری که در صورت افزایش 200 دلاری هزینه هایشان قادر به بازپرداخت آنها در ماه نیستند.

گرنت بازیان مدیر شرکت ام ان پی که این نظرسنجی را در سطح کشور انجام داده ، در مورد وضعیت هشدار دهنده نیمی از کانادایی ها به گلوبال نیوز می گوید :«در چنین شرایطی ، هرگونه اتفاق ناگوار از تصادف خودرو تا از دست دادن ناگهانی کار می تواند خانواده را از نظر معیشتی در بحران کامل فرو ببرد. وضعیت زمانی بحرانی تر می شود که در نظر بگیریم برای ده درصد از جمعیت کل کشور ، وضعیت مالی به مراتب بدتر است و امکان ریسک مالی در ماه تنها 100 دلار است . »

در همین نظرسنجی 31 درصد از افراد پاسخ دادند در حال حاضر امکان فراهم کردن تمامی نیازهای مالی شان در ماه را ندارند و به ناچار با استفاده از کارتهای اعتباری پول قرض می کنند. متاسفانه 60 درصد از کانادایی ها هم بر اساس این نظرسنجی از نحوه محاسبه بهره بدهی هایشان اطلاعی ندارند و از این رو در چرخه بی پایان بدهی ها غرق خواهند شد.

این میزان بدهی در حالی است که در حال حاضر نرخ بهره در کشور بخاطر سیاستهای بانک مرکزی به پایین میزان در نیم قرن اخیر رسیده ولی با توجه به افزایش نرخ بهره در آمریکا و بهبود شرایط اقتصادی در سال 2018 ، اکثر کارشناسان پیش بینی می کنند نرخ بهره از سه ماهه دوم 2018 افزایش یابد.