افزایش 140 درصدی مرگ‌و‌میر بی‌خانمان‌های بریتیش کلمبیا

گزارشی جدید از سازمان خدمات پزشکی قانونی بریتیش کلمبیا بر تعداد رو به رشد مرگ‌و‌میر در میان بی‌خانما‌ن‌های این استان تاکید کرده است. با استناد به این گزارش، 175 فرد بی‌خانمان در سال 2016 جان خود را از دست دادند که در مقایسه با 73 نفر سال قبل‌تر، افزایشی 140 درصدی داشته است.

بیشتر مرگ‌و‌میرها به دلیل مسمومیت مواد مخدر یا الکل بوده است. بیش از نیمی از مرگ‌ها به دلیل مواد مخدر یا الکل، و 86 درصد از مرگ‌ها به دلیل ترکیبی از هر دو بوده است.

در مقایسه، بین سال‌های 2007 و 2016 مسمومیت مواد مخدر و الکل مسئول 63 درصد مرگ‌و‌میرها بود.

این گزارش تنها دو روز پس از انتشار داده‌هایی دیگر توسط این سازمان بیرون داده شد که نشان می‌داد از سال 2012 به بعد فنتانیل بسیار در میان داروهای غیرقانونی این استان رایج شده و منجر به مرگ تعداد بسیار بیشتری از افراد شده است.

یک تشابه آزاردهنده دیگر بین این دو گزارش این است که 85 درصد از افرادی که جان خود را از دست دادند، مرد بودند و این تقریبا دقیقا یکسان با درصد مرگ‌ومیر 83 درصدی مردانی است که به خاطر اوردوز مواد مخدر وداروهای غیرقانونی جان خود را از دست دادند.

بین سال‌های 2007 و 2016 به طور متوسط 55 نفر از افرادی که توسط سازمان خدمات پزشکی قانونی بی‌خانمان حساب می‌شوند در بریتیش کلمبیا جان خود را از دست داده‌اند. 

تعریف افراد بی‌خانمان شامل افرادی می‌شوند که آدرس ثابت ندارند، مکان مصدومیت یا مرگ‌شان پناهگاه بی‌خانما‌ن‌ها باشد یا اگر «شرایط مرگ نشان از بی‌خانمان بودن داشته باشد». البته سازمان خدمات پزشکی قانونی به این نکته اشاره می‌کند که همیشه نمی‌توان وضعیت اسکان فرد را تشخیص داد و در نتیجه «چنین داده‌هایی ممکن است از کمتر از حد واقعی گزارش شوند».