افزایش چشمگیر شکایت کانادایی ها از شرکتهای مخابراتی

Complaints About Canadian Telecoms

نهاد نظارت کننده بر شکایات کانادایی ها از شرکتهای مخابراتی از افزایش چشمگیر این شکایت ها ابراز نگرانی کرد.

بر اساس تازه ترین گزارش کمیسیون شکایات سرویس های تلویزیونی -مخابراتی ، از اول آگوست سال گذشته تا 31 ژانویه امسال دقیقا 6849 شکایت از شرکتهای مخابراتی به این نهاد رسیده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 73 درصد افزایش نشان می دهد. بخشی از این افزایش شکایات به این دلیل است که نهاد مذکور از اول سپتامبر سال گذشته اقدام به دریافت شکایت درباره سرویسهای تلویزیونی کرد و بیشترین میزان شکایت در این مورد مربوط به حق اشتراک نادرست از سوی شرکتها بوده است .

اما در شرایط کلی بیشترین شکایات بخاطر عدم شفافیت شرایط قراردادها در سرویس تلفن همراه است و پس از آن کیفیت نازل سرویس اینترنت است که مشترکین را ناراضی کرده است .

اما در بین شرکتهای سرویس دهنده ، شرکت بل با فاصله بسیار زیاد بیشترین شکایات را داشته و نزدیک به 33 درصد کل شکایات ( 2275 مورد ) مربوط به سرویسهای این شرکت است . پس از آن راجرز با 707 شکایت قرار می گیرددرحالیکه 34 درصد کل مشترکین در کانادا را پوشش می دهد. اما سهم بل تنها 29 درصد از مشترکین سرویس تلفن همراه در کاناداست.

فثمثزخئ