افزایش چشمگیر استفاده «آلبرتایی ها» و «پناهندگان » از بانک غذا

food3

تازه ترین گزارش منتشر شده حکایت از افزایش 20 درصدی استفاده آلبرتایی ها از بانک های غذا در سطح این استان دارد.

گزارشی که  تحت عنوان HungerCount 2016  دیروز از سوی  Food Banks Canada منتشر شد، حاکی از استفاده 863492 نفر در سطح کشور از بانک های غذا در ماه مارس است که 10 هزار نفر بیشتر از آمار ثبت شده در زمان مشابه سال گذشته است .

اما جزییات این گزارش در برخی از استانها تا حدی نگران کننده است . یک چهارم افرادی که برای تامین غذای روزانه خود به این مراکز مراجعه کرده اند کودکان زیر 12 سال بوده اند  و 13 درصد زیر 5 سال سن داشتند.

همچنین درحالیکه هشت استان شاهد افزایش میزان مراجعه کنندگان بوده اند ، در آلبرتا با توجه به موج اخراج ها و بیکاری شاغلین مرتبط با صنایع نفت و گاز ، 17 درصد به تعداد استفاده کنندگان از بانک های غذا افزوده شده است . به طور کلی رویکرد افراد فقیر برای تامین نیازهای غذایی شان از سال 2008 تاکنون در آلبرتا 136 درصد بیشتر شده است !!

البته اوضاع در دیگر استان نفتی کشور هم چندان خوب نیست و ساسکچوان هم شاهد افزایش مشابه تعداد استفاده کنندگان از بانک غذا در یک سال اخیر بوده است . به پیش بینی کارشناسان ، استان نیوفاندلند در سال آینده افزایش چشمگیری در میزان استفاده از بانک غذا را شاهد خواهد بود چرا که بسیاری ازکارگران شاغل در بخش انرژی بیکار شده و از استانهای غربی به نیوفاندلند برگشته اند.

به گزارش گلوبال نیوز ،بخشی از پناهندگان سوری تازه وارد هم روزهای سختی را تجربه می کنند . به عنوان مثال در سوری در استان بریتیش کلمبیا که میزبان صدها تن از پناهجویان سوری در سال گذشته بود ، میزان استفاده از بانک غذا 17 درصد افزایش داشته است که به نوشته کارشناسان دراین گزارش بخش عمده ای از آن به حضور پناهجویان سوری برمی گردد.

به طور کلی 13 درصد مشتریان بانک های غذا در سطح کانادا را مهاجران و پناهندگان تشکیل می دهند.

تهیه کنندگان این گزارش به دولت فدرال پیشنهاد داده اند برای رفع این مشکل برنامه پرداخت حداقل درآمد در سرتاسر کشور تا 5 سال آینده راه اندازی شود. به باور آنها کمک هزینه فعلی برای افراد نیازمند و بیکار برای شرایط دهه 1980 طراحی شده و کفاف هزینه غذای روزانه آنها را هم حتی نمی دهد .

food2

food1