افزایش هزینه بیمه خودرو در بریتیش کلمبیا

traffic

دولت بریتیش کلمبیا مجوز تایید افزایش هزینه بیمه خودرو در سال آتی را برای B.C. Utilities Commission صادر کرد.

به این ترتیب ICBC این امکان را خواهد داشت تا در سال جدید افزایش 4.9 درصدی را برای بیمه خودروها در استان در نظر بگیرد.

تاد استون وزیر ترابری بریتیش کلمبیا در کنفرانس خبری اعلام کرد او مطلع است کنار آمدن با افزایش نزدیک به 5 درصدی بیمه خودرو برای برخی از خانواده ها قابل تحمل نیست و مردم نگران افزایش هزینه های زندگی شان هستند.

ما باید مطمئن شویم بیمه خودرو هماهنگ با نرخ تورم سالیانه افزایش پیدا می کند و از این رو از شرکت ثالثی خواسته ایم تا هزینه های بیمه خودرو را بررسی کند تا در آینده به شکلی متناسب با درآمدها افزایش یابد و در صورت امکان راه حلی برای کاهش احتمالی آن در نظر گرفته خواهد شد.

در همین حال آدریان دیکس یکی از منتقدان اپوزیسیون به گلوبال نیوز گفت :« لیبرالها همین کار را پیش از انتخابات قبلی انجام دادند. آنها وعده بررسی را قبل از انتخابات دادند ولی بعد از برگزاری آن نرخ بیمه خودرو افزایش قابل ملاحظه ای داشت و 30 درصد بیشتر شد. آنها این بار هم قصد دارند بعد از انتخابات 2017 بیمه خودرو را 42 درصد افزایش دهند. »