افزایش سرسام آور اجاره بها در تورنتو؛ همچنان بدون راه حل

امکان خرید مسکن در سطح شهر تورنتو با افزایش بی رویه قیمتها از اکثر خریداران احتمالی گرفته شده است .

اما در سال جدید به نظر می رسد حتی امکان اجاره مسکن مناسب هم برای نیمی از جمعیت شهر که اجاره نشین هستند ، به مرور گرفته شود و آنها به شهرهای اطراف کوچ داده شوند.

به گزارش شرکت مشاور Urbanation در زمینه بازار کاندو در تورنتو ، کاهش عرضه در حال حاضر بزرگترین مشکل شهر محسوب می شود و باید به حال افزایش واحدهای استیجاری در سطح شهر فکری کرد.

در تازه ترین گزارش این شرکت اشاره شده اجاره بها در مرکز تورنتو 12 درصد در سال 2016 افزایش یافته است . این میزان افزایش در شهرهای اطراف تورنتو بزرگ به 6 تا 7 درصد می رسد که به مراتب بالاتر از 2.5 درصد افزایش عادی اجاره بها در هر سال است . این میزان افزایش دو برابر سال 2015 است و با توجه به افزایش قیمت کاندو انتظارمی رود روند مذکور در سال جاری هم حفظ شود. از سوی دیگر تعداد واحدهای استیجاری لیست شده در سال 2016 8 درصد کاهش داشت و همین مسئله به افزایش بیشتر اجاره بها منجر شد.

در ادامه این گزارش آمده :« با افزایش 15 درصدی قیمت کاندو در سال 2015 ، اکثر مالکان بیشتر دوست دارند واحد خود را به فروش برسانند تا اینکه آن را اجاره داده و مشکلات حضور مستاجر را تحمل کنند. از طرفی مستاجرین هم که ناچار به ترک خانه می شوند ،باید به فکر اجاره کردن مکان جدید با قیمت بالاتری باشند. »

از سوی دیگر تصویب قانون جدید اعطای وام مسکن ، از تعداد خریداران واجد شرایط برای دریافت وام  کم کرده و آنها را به سوی بازار اجاره سوق می دهد که همین مسئله فشاری مضاعف را بر بازار اعمال می کند .