افزایش تعداد مکزیکی های پناهنده پس از تغییر قانون ویزا برای کانادا

lilley-mexico-thumbnail

بنا به تازه ترین آمار وزارت مهاجرت ، دست کم 70 مکزیکی در ماه نخست تسهیل قانون ویزا کانادا در استانهای مختلف درخواست پناهندگی کرده اند.

با در نظر گرفتن این عده ، تعداد مکزیکی هایی که در سال 2016 از کانادا تقاضای پناهندگی کرده اند با 120 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 248 نفر می رسد. قانون تسهیل ورود مکزیکی ها به کانادا از روز اول دسامبر سال قبل اجرا شد .

دولت محافظه کار در سال 2009 و با توجه به آمار فزاینده مکزیکی های خواهان پناهندگی  ورود آنها به کانادا را ملزم به گرفتن ویزا کرد. در آن سال تعداد 9511 نفر درخواست پناهندگی کرده بودند  و این آمار در سال 2010 به 1349 نفر رسید .

پیتر کنت از حزب محافظه کار در مورد این آمار جدید گفت :«همه ما انتظار افزایش شمار پناهندگان را داشتیم و همین اتفاق در حال وقوع است . این اقدام به نظر من چندان منطقی نیست و دولت فقط قصد دارد به وعده ای که داده عمل کند »

با روی کار آمدن دونالد ترامپ از چند روز دیگر و اجرای سیاست های جدید در قبال مهاجران غیرقانونی در آمریکا ، انتظار می رود شمار مکزیکی های خواهان پناهندگی کانادا در سال جاری به مراتب بیشتر شود.