اسکیت در خیابانهای یخ زده مونتریال (فیلم)

در برف اخیر ونکوور ، خیابانها در ساعات اولیه صبح برف روبی نشده بودند و عده ای از شهروندان با استفاده از رسانه های جمعی نارضایتی خود را از بی توجهی شهرداری به این قضیه اعلام کرده بودند.

البته باید در نظر گرفت بارش سنگین برف اتفاقی نادر در ونکوور محسوب می شود و بیشتر ونکووری ها به باران عادت دارند و شاید تعداد روزهایی که برف ترافیک شهر را کند می کند ، به اندازه انگشتان یک دست نباشد.

در مقابل در مونتریال بارش سنگین برف امری عادی است ولی در موج سرمای اخیر برخی از خیابانهای این شهر به اندازه ای یخ زده بود که یکی از شهروندان به نام زاکاری ترپانیه ویدئویی از اسکیت سواری اش در خیابان ویلری را برای دوستش ارسال کرد.

زاکاری که کارگر ساختمانی است با استفاده از اسکیت توانست تنها در پنج دقیقه به خانه برسد ولی اگر قرار بود در این خیابانهای یخ زده راه برود معلوم نیست اصلا می توانست سالم به خانه برسد یا نه !!