اسنوبوردینگ در خیابانهای چیلی واک (فیلم)

snowboards through the streets of Chilliwack

بارش شدید برف در مناطق مختلف بریتیش کلمبیا بی سابقه است.

از جمله در چیلی واک که بیش از سی سانتی متر برف تقریبا زندگی عادی را دراین شهر مختل کرده است .

کیتون هاراگا اسکی باز از این فرصت استفاده کرده و از اسنوبوردینگ در خیابانهای شهر کلیپ کوتاهی تهیه کرده است:

Riding round' your city! Cruising the streets of Chilliwack this morning ❄️ 🏂pow pow

A video posted by KEATON HARAGA 😊 (@keatonharaga) on