استقبال از برگزاری کلاسهای «بز-یوگا» در کبک (فیلم)

yuga

یکی از کلاسهای یوگا در شهر Vaudreuil-Dorion بجای استودیو ، در مزرعه برگزار شد و تعدادی حیوان چهارپا هم در آن حضور فعالی داشتند.

این کلاس با حضور بیش از یکصد نفر با مربی گری کارولین روی برگزار شد و شش بز که در کنار شرکت کنندگان در کلاس بودند به تناوب روی شاگردان کلاس می پریدند.

روی در مورد این تجربه متفاوت در کلاسش می گوید :« به نظرم این شیوه کاملا متفاوتی برای آموزش یوگا است . مردم برای کسب آرامش و راحت شدن از استرس های روزانه به کلاس یوگا می آیند و اینجا می توانند ضمن اجرای دقیق تر حرکات برای تامین تعادل بزها روی پشت شان ، لبخندی هم در حین اجرای حرکات بزنند. »

هنوز مشخص نیست ایده کلاسهای بز-یوگا برای اولین بار توسط چه کسی مطرح شد هر چند چند مزرعه در ایالتهای مختلف آمرکیا مدعی این امر  هستند.

این کلاسها در کشورهای زیادی برگزار می شود و در کانادا نیز به طور پراکنده در استانهای مختلف دیده شده ولی در کبک برای نخستین بار به صورت مرتب و دائم  در این محل برگزار می شود.

هزینه حضور در این کلاسها 25 دلار است و شرکت کنندگان این امکان را دارند که پس از حضور در کلاس با سایر حیوانات مزرعه هم دیداری داشته باشند.