استفاده از مانکن برای رانندگی در مسیر ویژه خودروهای چند سرنشین ونکوور!

مانکن

 

خلافهای رانندگی در سطح ونکوور هر روز جالبتر می شود و سوژه های جدید آن مورد توجه رسانه های اجتماعی سرتاسر کانادا قرار گرفته است .

در تازه ترین مورد ،روز ششم فوریه مامورین پلیس در نزدیکی پل پورت من در حال بررسی ترافیک بین لنگلی و سوری بودند که متوجه شدند یکی از خودروها بدون اینکه راهنما بزند ، از خط ممتد عبور کرده و به مسیر ویژه خودرو چند سرنشین رفته است .

یکی از مامورین برای بررسی مدارک راننده و صحبت با او به خودرو نزدیک شد ولی پس از مدت کوتاهی متوجه شد دیگر سرنشین خودرو کاملا ساکت است و به شکلی غیرعادی نسبت به حضور او بی تفاوت مانده !!

دیگر سرنشین خودرو چیزی بجز یک مانکن خوش پوش نبود که البته پس از صدور چند برگه جریمه برای راننده ، از سوی پلیس ضبط شد و به خودرو پلیس نقل مکان کرد. پلیس ونکوور بار دیگر به رانندگان خاطرنشان کرد برای استفاده از مسیر خطوط پرسرنشین دست کم حضور دو نفر در خودرو ضروری است و این قطعا شامل مانکن ها نمی شود!!