از هر پنج کانادایی ، یک نفر در طول عمرش از بانک غذا استفاده می کند

بانک غذا

شاید عده کمی وجود بحران تغذیه درکانادا را جدی تلقی کنند ولی آماری که اخیرا منتشر شده ، نشان از گستردگی این بحران در استانهای مختلف کشور دارد.

در یکی از نظرسنجی های صورت گرفته در بین 1800 کانادایی ، نزدیک به 20 درصد لااقل یک نفر را می شناسند که از بانک غذا استفاده کرده است ولی متاسفانه از هر ده کانادایی ، چهار نفر باور ندارند کشور دچار بحران تغذیه است .

کلر لابروم از مدیران شرکت کاتلی که مجری این نظرسنجی بوده در این زمینه می گوید :« بسیاری از کانادایی ها لااقل یک نفر را می شناسند که از بانک غذا استفاده می کند . این یک واقعیت تلخ است ولی بهرحال باید پذیرفت گرسنگی می تواند هر فردی حتی دوستان و آشنایان نزدیک شما را ناچار به استفاده از بانک غذا کند و این موضوع بخودی خود ایرادی ندارد.

در این نظرسنجی همچنین مشخص شده از هر 5 کانادایی ، حداقل یک نفر در طول زندگی اش از بانک غذا استفاده می کند و در حال حاضر هر ماه دست کم 850 هزار کانادایی به طور مداوم از بانک غذا استفاده می کنند.

اما کانادایی ها در این نظرسنجی عوامل متعددی را موجب بروز این وضعیت می دانند. یک سوم آنها معتقدند مدیریت نادرست مالی دلیل اصلی مجبور شدن مردم به استفاده از بانک غذا است . یک پنجم هم باور دارند این عده خیلی ساده دارند از سیستم سو استفاده می کنند و نیاز آنها به بانک غذا واقعی نیست.

اما نهاد ناظر بر بانک های غذا در سرتاسر کشور نظر دیگری دارد و درآمد اندک را دلیل اصلی رو آوردن مردم به بانکهای غذا می داند. هزینه زندگی در اکثر استانهای کشور افزایش چشمگیری داشته است. مایکل میدمنت ، مدیر اجرایی بانک غذا در انتاریو در این زمینه می گوید :«پس از پرداخت اجاره خانه و هزینه آب و برق ، فردی که از بانک غذا استفاده می کند تنها 7 دلار در روز برای تمامی هزینه های دیگرش از جمله حمل و نقل ، آموزش ، غذا و بهداشت در اختیار دارد و در چنین شرایطی شما دیگر قادر به “مدیریت مالی” نخواهید بود چون از نظر منطقی پول کافی برای مدیریت کردن در اختیار ندارید. »

در تازه ترین گزارش نهاد نظارتی بر بانکهای غذا به استفاده بیشتر از این مراکز در کل کشور اشاره شده و در این میان وضعیت در سرزمینهای شمالی (افزایش 24.9 درصد) و نوا اسکوشیا( 20.9 درصد) از دیگر استانها بدتر است .