از هر ده نفر بی خانمان در ونکوور، دو نفر شاغل هستند

شاغل بودن دیگر تضمینی برای داشتن سرپناه مناسب در ونکوور محسوب نمی شود.

تازه ترین گزارشی که در مناطق مختلف ونکوور تهیه شده نشان می دهد از هر دو نفر بی خانمان در ونکوور، دو نفر شاغل هستند

در این گزارش 346 فرد بی خانمان عنوان کرده اند شغل نیمه وقت دارند وحتی 122 نفر دیگر از آنها تاکید کرده اند به طور تمام وقت کار می کنند ولی هنوز مسکن مناسب ندارند.

در این نظرسنجی از 3605 نفر درباره شرایط زندگی شان سوال شده بودو به این ترتیب 21 درصد از آنها را افراد شاغل تشکیل می دهند.

این افراد دلایل بی خانمان بودن خود را اجاره بهای سنگین در شهر ، عدم درآمد کافی و نبود خانه  استیجاری کافی در سطح شهر عنوان کرده اند.

تعداد افراد بی خانمان در تمامی مناطق ونکوور بزرگ بجز نورث شور طی سالهای اخیر افزایش داشته است . این افزایش بنی 19 درصد در برنابی تا 142 درصد در وایت راک و دلتا متغیر است  .از نطر تعداد هم در ونکوور 335 و در سوری 199 نفر به تعداد آنها در بین سالهای 2014 تا 2017 اضافه شده است.

گرگ مور شهردار پورت کوکیتلام و مایک کلی شهردار پورت مودی هر دو تاکید می کنند اکثر افراد بی خانمان در این دو شهر از جای دیگری نیامده اند و در این نظر سنجی نیمی از آنها عنوان کرده اند  10 سال یا بیشتر است که در این شهرها زندگی می کنند و بنا به شرایط سخت اقتصادی بی خانمان شده اند.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

بیزنسها

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

فناوری

مسکن

دسته‌ها