از این پس کارکنان فروشگاه ها در کبک، فقط حق دارند به زبان فرانسه به شما خوشامد بگویند

Quebec passes motion for store clerks to stop

ماریا سادات عادت داشت در مغازه کوچکش در مونتریال قدیمی به زبانهای مختلف به مشتریان خوشامد بگوید. او از کلمات “bonjour”، “hi”و یا چند کلمه ای که به آلمانی ، اوردو و اسپانیایی بلد بود استفاده می کرد تا حس بهتری در مشتریان ایجاد کند و آنها را خوشحال کرده باشد.

ولی سیاستمداران کبکی نظری متفاوت از ماریا دارند و دیروز در مجمع ملی کبک با 111 رای موافق و بدون رای مخالف تصویب کردند از این پس کارکنان فروشگاه ها تنها باید با گفتن کلمه “bonjour” به مشتری خوشامد بگویند و حتی استفاده از ترکیب متداول “bonjour,” “hi”در مغازه ها ممنوع است.

پیش از این در سال 2012 سازمان ناظر زبان در کبک گزارش کرده بود خوشامد گویی به زبان فرانسه در مونتریال از 89 درصد در سال 2010 به 74 درصد در سال 2012 رسیده است و طی همین مدت خوشامدگویی دو زبانه 13 درصد افزایش داشته است.

ژان فرانسوا رهبر حزب کبکوآ با حمایت از این قانون گفت این قضیه تایید می کند که فرانسه زبان رسمی کبک است .

در مقابل در فروشگاه های مونتریال کارکنان از این قانون تازه چندان راضی به نظر نمی رسند.

سام مختار فروشنده 75 ساله فروشگاه ورزشی معتقد است خوشامدگویی دو زبانه مایه افتخار شهر است و می تواند به بیزینس ها کمک کند و البته مونتریال هم همیشه به شهری دوزبانه مشهور بوده است.

کرم جبران صاحب یک کافی شاپ در مونتریال قدیمی هم معتقد است خوشامد گویی تنها به زبان فرانسه می تواند به این معنا باشد که او نمی تواند با مشتریانش انگلیسی صحبت کندو پیامی منفی را در بدو ورود به آنها منتقل می کند.

فیلیپ کویار نخست وزیر کبک هم در واکنش به این قضیه گفت بحث دراین مورد به نظر او کمی مضحک است هرچند خود او هم ترجیح می دهد تا خوشامدگویی تنها به زبان فرانسه باشد!