ابتکار شهرداری ونکوور در تمیز کردن مسیر دوچرخه و بی توجهی به پیاده رو و مسیر خودرو!

snow

با اعلام خبر برفی بودن هوا و احتمال بارش چند روزه برف در ونکوور بزرگ ،شهرداری ونکووراعلام کرد برای این قضیه کاملا آماده است و بار دیگر شاهد برف گرفتگی معابر و خیابانها نخواهیم بود.

اما نکته ای که توجه شهروندان را در روز جمعه به خود جلب کرده بود ، تمیز بودن مسیر دوچرخه در خیابانهای اصلی شهر و بی توجهی به مسیر خودروها و پیاده روها بود درحالیکه عملا در روزهای سرد و برفی ، کمتر کسی از مسیر دوچرخه استفاده می کند.

جری دوبرولنی از مسئولین شهرداری در واکنش به این قضیه به سی تی وی گفت :«مردم همچنان از این مسیر استفاده می کنند و اگر ما برف را پاک نکنیم ، زمین یخ زده و برای دوچرخه سواران مشکل جدی پیش می آید. ما هزاران  دوچرخه سوار در شهر داریم و باید مراقب آنها باشیم. »

او همچنین اشاره کرد گروه های مختلفی مسئولیت تمیز کردن بخشهای مختلف شهر را دارند و این مسئله اصلا مطرح نیست که به مسیر دوچرخه اولویت داده شده باشد.

با این حال برخی از رانندگان معتقد بودند بعضی خیابانهای شهر نمک پاشی نشده و شهرداری به وعده ای که داده بود عمل نکرده است . آنها با اشاره به لزوم پاک کردن مسیر دوچرخه ، معتقد بودند پیاده روها و مسیر خودروها هم به همان اندازه باید برای شهرداری در اولویت باشند و در صورت در نظر گرفتن میزان استفاده از این سه مسیر ، دوچرخه سواران در روزهای برفی کمترین تردد را در سطح شهر دارند!