آیا مالکان ویلای 3 میلیون دلاری وست ونکوور به خواست شهرداری خانه شان را ویران می کنند ؟(فیلم)

وست ونکوور

شهرداری وست ونکوور در اقدامی کم سابقه از مالکان ویلای 3 میلیون دلاری خواسته تا بخاطر نداشتن مجوزهای لازم برای ساخت و همچنین عدم انجام بازرسی های اجباری ، خانه خود را ویران کنند.

تخلف فیلیپ گرو و ریون فللو در بهار 2014 و پس از اولین بازرسی ماموران شهرداری از خانه محرز شد و از آن زمان کشمکش شهرداری با آنها برای اصلاح مشکلات متعدد منزل شروع شد.

حالا شهرداری به آنها 60 روز مهلت داده تا خانه را ویران کنند و هنوز پاسخی از آنها برای این دستور دریافت نکرده است . اگر آنها نسبت به این دستور اعتراض کنند و مدعی شوند خانه شان مطابق مجوز های صادره شهرداری ساخته شده ، در این صورت دادگاه عالی بریتیش کلمبیا رای نهایی را صادر می کند.

اما اگر این اعتراض صورت نگیرد ، شهرداری با گرفتن مجوز از دادگاه خود دست به ویران کردن منزل خواهد زد و هزینه این کار باید به صورت تمام وکمال از سوی مالکان پرداخت شود.

این خانه در شماره 733 خیابان بیستم وست ونکوور واقع است و مالکان آن در اکتبر 2013 برای بازسازی خانه کوچک شان و ساخت یک گاراژ از شهرداری مجوز گرفتند ولی درعوض دست به ساخت یک خانه کاملا جدید زده و به دستور توقف ساخت در روزهای 20 و 21 مارس 2014 از سوی ماموران شهرداری هم توجهی نکردند. از آوریل 2014 مشکلات مالکان با شهرداری جدی شد هر چند که آنها مدعی هستند این خانه را با مجوز کامل شهرداری ساخته اند.