آیا باید نام شهر ونکوور را به «شهر سرنگ» تغییر داد ؟

شون پدیسون محتوای سرنگش که ترکیبی از هرویین و کوکایین است را به خودش تزریق می کند.

او معمولا برای تزریق به کلینیک OPS در شرق داون تاون ونکوور می رود تا تحت نظارت مواد مخدر مصرف کند و دچار اوردوز نشود.

او به سی بی سی می گوید که سعی می کند حتی زمانی که در این کلینیک تزریق نمی کند ، سرنگ مصرفی اش را داخل سطل زباله بیاندازد.

اما متاسفانه همه معتادین همچون پدیسون عمل نمی کنند و مشکل رها شدن سرنگ های مصرف شده در خیابانها ، پارکها و محل عبور کودکان بدل به مشکلی جدی شده است .

تا مدتی قبل این مشکل تنها مربوط به شرق داون تاون ونکوور می شد اما این روزها تقریبا می توان سرنگهای مصرفی را در تمامی داون تاون مشاهده کرد.

افزایش شمار سرنگها در عین حال هشداری جدی درباره افزایش تعداد معتادین در شهر محسوب می شود.

در شرایطی که سه سال قبل کمتر از 15 هزار سرنگ مصرف شده توسط مامورین شهرداری ونکوور از مناطق مختلف جمع آوری شده بود ، شمار سرنگهای جمع آوری شده در سال گذشته به بالای 30 هزار رسید و آمار میدانی امسال حکایت از افزایش این رقم تا پایان سال دارد.

کری یانگ از اعضای شورای شهر ونکوور در این زمینه می گوید :«شمار معتادین و مرگ بر اثر مصرف بی رویه مواد مخدر افزایش یافته است و ما هر سال با رکورد تازه ای مواجه هستیم. در عین حال تعداد سرنگهایی که بین معتادین توزیع می شود افزایش یافته تا آنها مجبور به استفاده از سرنگهای کثیف نباشند و به بیماری دچار نشوند و تعداد زیادی از این سرنگها پس از مصرف در  پارکها و کنار ساحل و رودخانه ها دیده می شوند. »

بر اساس گزارشها روزانه بیش از هزار سرنگ در کلینیک OPS مصرف می شود ولی هر کدام از معتادین تعدادی سرنگ هم با خودشان می برند تا برای مصارف بعدی سرنگ تمیز داشته باشند و همین سرنگها در معابر عمومی و پارکها رها می شوند.

با این حال یانگ مشکل را تنها بسیار فراتر از ونکوور و یا حتی بریتیش کلمبیا می بیند و معتقد است باید مسئولین بهداشت استان و دولت فدرال با توزیع بیشتر مواد مخدر نسخه ای ، نیاز معتادین به سرنگ را کاهش داده و از این راه تعداد سرنگهای رها شده در خیابانها و پارکها را کاهش دهند.