آواره شدن خانواده و از دست رفتن 120 هزار دلار با مرگ متقاضی پرونده هشت ساله مهاجرت سرمایه گذاری کانادا

به الیاس سعبی قول داده شده بود ظرف یک تا دو سال با برنامه سرمایه گذاری کبک به کانادا مهاجرت خواهند کرد . الیاس که از تاجران موفق شهر حلب در سوریه محسوب می شد ، در سال 2008 با پرداخت 120 هزار دلار نقد از طریق شرکت دژاردن تراست در برنامه مهاجرت سرمایه گذاری شرکتر کرد و قرار شد مبلغ 400 هزار دیگر را از این شرکت وام بگیرد.

اما وعده های شرکت دژاردن عملی نشد و با شروع جنگ  داخلی سوریه در سال 2011 ،سرمایه دار 62 ساله بارها با مسئولان اداره مهاجرت تماس گرفت تا شاید با توضیح دادن در باره شرایطش بتواند بالاخره به کانادا مهاجرت کند.

هر بار پاسخ او این بود که پرونده اش در حال بررسی است . او فرزندانش را به صورت قاچاق به اروپا فرستاد و همراه با همسرش برای مراقبت از ملک شان در سوریه ماند. اما او در یکی از بمبارانهای شهر در  نوامبر  2016درگذشت .

حالا همسر و فرزندانش که در کمپ های پناهندگی در فرانسه و آلمان به سر می برند ، تلاش می کنند تا شاید بتوانند مبلغ سرمایه گذاری شده در کانادا را پس بگیرند چون پرونده مهاجرت آنها با مرگ متقاضی اصلی از نظر دولت بسته شده است .

جنین ، دختر 26 ساله خانواده می گوید :« اگر ما ویزای مهاجرت مان را همانطور که به پدرم وعده داده شده بود به موقع دریافت می کردیم ، حالا داشتیم در امنیت و شادی در کانادا زندگی می کردیم ولی آن رویای شیرین برای همیشه از بین رفته است . ما از دولت کانادا خواسته ایم تا مبلغ سرمایه گذاری شده را به مادر ما پس بدهد »

به گفته خانواده ،پدرشان قراردادی را با شرکت دژادرن در نوامبر 2008 امضا کرد ولی چند سال بعد بخش مربوط به پرونده های مهاجرت دژاردن توسط شرکتی به نام Auray Capital Canada خریداری شد . اما پس از پیگیری های خانواده ، شرکت Auray Capital Canada پاسخ داد بخاطر اینکه این فایل درفوریه 2010 و پس از تکمیل برنامه دریافت وام به اداره مهاجرت تحویل داده شده ، مسئولیت آن همچنان با شرکت دژادردن است !!

میشل پسر خانواده  که در کمپی در شهر هلمشتات آلمان زندگی می کند، اشاره می کند خانواده شان همه چیز را در جنگ از دست داده در حالیکه پدرشان بارها به سفارت کانادا در امان ای میل زد و در باره شرایط خطرناک زندگی در سوریه توضیح داد ولی فقط به او می گفتند پرونده در حال بررسی است !

او در ادامه می گوید :«ما پدرمان را از دست دادیم و با اینکه به ظاهر زنده هستیم ، همگی از درون مرده ایم .»

دولت کانادا در مقطعی سال گذشته از این خانواده خواسته بود تا درخواست پناهندگی بخاطر مقاصد بشردوستانه را باارائه مدارک لازم به یکی از سفارت خانه های کانادا تحویل دهند ولی اعضای این خانواده  بخاطر حضور در کمپ های مختلف در آلمان و فرانسه در زمان تعیین شده موفق به جمع آوری مدارک نشدند و این فرصت از دست رفت.