آماری جالب از سرشکن هزینه های عمومی در شهر کلگری

چهارصدم یک سنت . این مبلغی است که شهرداری کلگری بابت رسیدن یک لیوان آب به دست شما در منزل هزینه می کند.

هر سفر شما به کتابخانه ای در کلگری 1.40 سنت ، هر بار استفاده از سیستم حمل و نقل 4.10 دلار و هر تماس اضطراری 65 سنت برای شهرداری کلگری هزینه دارد.

حتی زمانی که شما عوارضی بابت تردد در خیابان و یا بزرگراه نمی پردازید ، هر سفر درون شهری با خودرو برای شهرداری 20 سنت هزینه دارد.

تمامی آمار بالا از سرشکن شدن بودجه سال آینده شهرداری کلگری بدست آمده که چند روز قبل اعلام شد.

البته که شهرداری برای هر کدام از اهالی کلگری بابت هزینه نیروی پلیس  صورت حساب 404 دلاری ارسال نمی کند ولی این دقیقا هزینه حفظ امنیت هر کدام از شهروندان برای شهرداری است. امسال برای نخستین بار شهرداری بودجه خود را بجای اینکه بر مبنای دپارتمان تنظیم کند ، بر اساس نوع سرویس تعیین کرده است و از این رو تمیز کردن برف خیابانها و کوچه ها در کنار دپارتمان راه ، وظیفه دپارتمانهای پارکها و حمل و نقل هم خواهد بود. شهرداری امیدوار است با اعلام این جزییات ، شهروندان به جزییات هزینه هایی که در سطح شهر برای بهبود کیفیت زندگی شان مصرف می شود ، پی ببرند.

هزینه 404 دلاری پلیس برای هر نفر گران ترین سرویس محسوب می شود و پس از آن هزینه108 دلاری سرویس آتش نشانی و اضطراری بابت هر نفر است .

کارلا میل ، مدیر مالی شهرداری کلگری در مورد این فهرست جالب می گوید :«یکی از چیزهایی که همیشه از شهروندان می شنیدیم ، نحوه هزینه شدن مالیات هایشان و ارزش آنها در سیستم شهرداری بود. حالا با محاسبه سرویس های مختلف و هزینه های پرداختی بابت آنها ، می توانیم تصویر روشنی از این قضیه ارائه کنیم.»

شهرداری 2