آرامش مرد آلبرتایی در حضور تورنادو! (عکس)

torrr2

تصویری از مرد آلبرتایی که بدون توجه به نزدیک شدن تورنادو مشغول زدن چمن های حیاط خانه اش بود ، خیلی زود در اکثر رسانه های اجتماعی همرسان شد.

سیسیلیا وسلز این عکس را روز جمعه بعداظهر از همسرش در خانه شان در شهر تری هیلز استان آلبرتا گرفت .

سیسیلیا که ابتدا ترجیح داده بود ظهر کمی استراحت کند ، با صدای دخترش از خواب بیدار شد . دختر تورنادو را در آسمان دیده بود و مادرش را بیدار کرده بود تا پدر را از ادامه کار منصرف کند .ولی تونیس وسلز به کارش ادامه داد.

او به سی بی سی گفت که نیم نگاهی در حین کار به تورنادو داشته اما در آن زمان به نظر می رسید تورنادو از آنها دور می شود و خطری متوجه شان نیست.

torrr1