آخر هفته بعد ناهار را رایگان میهمان رستوران نندوز باشید

نندوز

مدیریت رستوران نندوز تصمیم گرفته در اقدامی تبلیغاتی ، یکشنبه هفته آینده از ساعت 11 تا 1 ظهر به تمامی افرادی که به رستوران در سرتاسر کانادا مراجعه کنندف یک پرس غذای رایگان شامل یک چهارم مرغ و سیب زمینی سرخ کرده سرو کند.

سرو غذا بین ساعات یاد شده در روز  25 مارس صورت خواهد گرفت و تنها شرط دریافت آن ، اهدای یک بسته مواد غذایی دیر فاسد شدنی به انتخاب مشتری به رستوران مربوطه است .

طی این مدت همچنین غذای رایگان تنها برای افرادی سرو می شود که سر میز حضور دارند و امکان بردن غذای رایگان به بیرون از رستوران وجود ندارد.

لازم به ذکر است در ونکوور بزرگ ، این امکان در رستوران نندوز متروتاون وجود نخواهد اشت.