آتش زدن پرچم نمادین اسراییل در داون تاون ونکوور (فیلم)

پرچم

در حالیکه طی روزهای اخیر تظاهرات اعتراضی متعددی در شهرهای کانادا برگزار شده ، آتش زدن پرچم نمادین اسراییل در مقابل آرت گالری در داون تاون ونکوور سبب اعتراض انجمن های یهودی فعال در سطح استان و البته حیرت شهروندان شده است.

در پی برگزاری مراسم اعتراضی به اقدام دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در اعلام اورشلیم به عنوان پایتخت اسراییل در ونکوور ، حوالی ساعت 3.30 بعداظهر دیروز یکی از دانشجویان دانشگاه یو بی سی که از مقابل آرت گالری می گذشت که متوجه این تجمع شد.

این جوان که نمی خواست نامش فاش شود به سی تی وی گفت وقتی این جمع را دید تکه مقوایی که پرچم اسراییل روی آن نقش بسته بود و ضربدری هم خورده بود را از داخل کوله پشتی اش درآورد و در دستانش گرفت . اما ناگهان یکی دیگر از معترضین با فندک تکه مقوا را آتش زد !

در همین حال سارا سگایی از ترتیب دهندگان این اجتماع از آتش زدن پرچم حمایت کرد و آن را نوعی آزادی بیان دانست و افزود:« بین یهودیان و دولت اسراییل تفاوت زیادی وجود دارد . این پرچم دولت اسراییل است و پرچم تمامی یهودیان در کشورهای مختلف جهان نیست. »

با این حال آیدان فیشمن سخنگوی انجمن یهودیان B’nai Brith عنوان کرد کلیپ آتش زدن پرچم نمادین اسراییل آزاردهنده ست و او آن را تهدیدی علیه جامعه یهودیان در ونکوور تلقی می کند.